Michal VEJLUPEK - advokát

Michal Vejlupek - advokát
MUNERUM ANIMUS OPTIMUS EST
na darech je nejlepší úmysl dárce

Podporujeme

Advokátní kancelář podporuje svými příspěvky vánoční charitativní koncert v Ústí nad Labem, jehož výtěžek jde na činnost Dětského domova mládeže v Ústí nad Labem, Severní Terase.

Dále přispíváme ekologickému hnutí Green-peace. Dále jsme přispěli na činnost Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem a dalším školským zařízením.

Advokátní kancelář přispívá na činnost sportovních oddílů v Ústí nad Labem a současně pořádá každoročně pro své klienty a obchodní partnery tenisové turnaje v Ústí nad Labem.

Advokátní kancelář chce nadále podporovat kulturní, společenské a sportovní projekty, které jsou především zaměřeny na děti a mládež, přičemž je otevřená další podpoře podobným veřejně prospěšným projektům.

Adresa: Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
Telefon: +420 475 216 681, +420 603 289 106 , Fax: +420 475 208 162
E-mail: m.vejlupek@volny.cz, www.advokat-ul.cz
© Jasnet, spol. s r.o.