Michal VEJLUPEK - advokát

Michal Vejlupek - advokát
AD NUMUM CONVENTIT
souhlasí do haléře

Cena právních služeb

Cenu právní služby sjednává advokátní kancelář individuálně podle každého případu. Lze sjednat odměnu hodinovou, paušální odměnu či odměnu stanovit podle advokátního tarifu - Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty.

Adresa: Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
Telefon: +420 475 216 681, +420 603 289 106 , Fax: +420 475 208 162
E-mail: m.vejlupek@volny.cz, www.advokat-ul.cz
© Jasnet, spol. s r.o.