Michal VEJLUPEK - advokát

Michal Vejlupek - advokát
ABSQUE PUGNA NON DATUR VICTORIA
bez boje není vítězství

O advokátovi

Michal Vejlupek, advokát se narodil v Ústí nad Labem, v roce 1996 ukončil denní studium na Právnické fakultě UK v Praze, během studia působil v několika advokátních kancelářích v Praze a Ústí nad Labem.

Po skončení studia působil v advokacii v Ústí nad Labem, kde působil a byl zapsán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Jana Hájka, advokáta v Ústí nad Labem a spolupracoval s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Tichého, advokáta.

V roce 2005 složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě UK v Praze a byl mu udělen titul doktora práv.

Absolvoval jazykové studium ve Spolkové republice v Německu na „Kästner kollege sprachen“.

Advokát je členem Kontrolní rady České advokátní komory a regionálním představitelem komory pro Severní Čechy.

Adresa: Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
Telefon: +420 475 216 681, +420 603 289 106 , Fax: +420 475 208 162
E-mail: m.vejlupek@volny.cz, www.advokat-ul.cz
© Jasnet, spol. s r.o.