Michal VEJLUPEK - advokát

Michal Vejlupek - advokát
NEC ASPERA TERRENT
ani těžkostí se nelekáme

Občanského právo

- advokát sepisuje a analyzuje všechny smlouvy včetně smluv o převodech a zatížení nemovitostí, poskytuje poradenství při řešení všech bytových problémů, zastupuje klienty při řešení dědických, sousedských, vlastnických, závazkových, autorských a ostatních občanskoprávních sporů včetně sporů o náhradu škody. Zastupuje klienty při vymáhání pohledávek před soudy včetně zastoupení v exekučním řízení.

[    zpět - zaměření   ]

Adresa: Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
Telefon: +420 475 216 681, +420 603 289 106 , Fax: +420 475 208 162
E-mail: m.vejlupek@volny.cz, www.advokat-ul.cz
© Jasnet, spol. s r.o.