Michal VEJLUPEK - advokát

Michal Vejlupek - advokát
NEC ASPERA TERRENT
ani těžkostí se nelekáme

Obchodní právo

– advokát poskytuje právní služby podnikatelům při zakládání, změnách a vedení obchodních společností, zastupuje podnikatele a obchodní společnosti při jednání a v řízení před rejstříkovým soudem a obchodními soudy, právní služby při vymáhání pohledávek včetně zastoupení v exekuci, při uzavírání, analýze a výkladu společenských a všech ostatních obchodních smluv včetně smluv franchisingových a rovněž oblasti souvisejícího práva směnečného, finančního a autorského. Poskytuje služby rovněž v oblasti práva insolvenčního.

[    zpět - zaměření   ]

Adresa: Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
Telefon: +420 475 216 681, +420 603 289 106 , Fax: +420 475 208 162
E-mail: m.vejlupek@volny.cz, www.advokat-ul.cz
© Jasnet, spol. s r.o.