Michal VEJLUPEK - advokát

Michal Vejlupek - advokát
NEC ASPERA TERRENT
ani těžkostí se nelekáme

Zaměření

Mladá a dynamická advokátní kancelář poskytuje právní služby v německém a anglickém jazyce. Kancelář spolupracuje s řadou německých advokátních kanceláří. Advokát je zapsán v seznamu advokátů vedeném u Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Advokátní kancelář spolupracuje s Exekutorským úřadem v Teplicích.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby na území České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného, a to zejména v těchto oblastech práva:

Advokátní kancelář se rovněž zabývá problematikou dopravních nehod a vymáháním náhrad škod na zdraví.

Máme zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků soudům a jiným správním orgánům a institucím, včetně Evropského soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, rovněž tak se zastupováním v soudním řízení a ve správním řízení před správními úřady a jinými institucemi.

Rovněž je advokát oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu).

Adresa: Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
Telefon: +420 475 216 681, +420 603 289 106 , Fax: +420 475 208 162
E-mail: m.vejlupek@volny.cz, www.advokat-ul.cz
© Jasnet, spol. s r.o.